2009-03-04

Varmare kläder idag.

Tvättid på lördag. Hur långt räcker mina rena kläder? Idag ser jag åtminstone inte ut som om jag är färgblind.

No comments:

Post a Comment