2008-07-10

Hur en gothic lolita bemöter en råtta.


Copyright © accelagirl
Se hur de andra lolitastilarna bemöter råttor här.

No comments:

Post a Comment