2010-01-04

I'm a brandwhore and I'm not ashamed of it!


Ett av de äldsta skällsorden inom lolitakulturen är "brandwhore". Märkeshora. Bilden av en märkeshora är likställd med Narutards, Wiitards och andra slaviskt följande fans som hyllar allt som deras materiella älsklingar spyr ur sig utan några som helst kritiska åsikter. En märkeshora gör vad som helst för sitt favoritmärkes bästa, älskar allt som favoritmärket ger ut och anstränger sig för att upprätthålla sitt favoritmärkes status och goda rykte.

Jag har suckat högt åt zombieaktiga märkeshoror men ärligt talat så är jag en extremt god kålsupare. I mitt fall gäller det Innocent World, Metamorphose och Juliette et Justine.
Mitt förhållande till Juliette et Justine är som en olycklig kärlek eftersom de ligger utanför min budget just nu. Metamorphose var min första märkeskärlek men med de senaste kollektionerna är vi numera ex som fortfarande är extremt nära vänner. Innocent World är min fästmö - vi har en villkorslös kärlek där de goda sidorna överväger de få dåliga och de få dåliga sidorna får min kärlek att växa sig djupare.

Tre tecken på att jag märkeshorar

Tecken:
Jag föredrar märkeskläder framför billigare alternativ.
Anledning:
Jag har alltid en bestämd bild i mitt huvud av till exempel vilken slags blus jag vill ha. Jag tittar alltid på mina favoritmärken först för jag vet att de rent stilmässigt har vad jag är ute efter. Jag tittar på billigare alternativ men oftast slutar det med att jag köper märkesblusen. Jag köper märkesblusen istället för att köpa fem blusar som var och en för sig är billigare men som inte riktigt är vad jag vill ha och gör mig besviken över att de inte är perfekta.
Och vad för nytta gör fem oanvända blusar som i slutändan kostade lika mycket som en välanvänd märkesblus?

Tecken:
Jag ställer höga krav på kläder och accessoarer som bara märkena når upp till.
Anledning:
Som lolita i Sverige finns den närmsta butiken som säljer märkeskläder i Norge (Neo Tokyo, återförsäljare för Innocent World) och den närmsta butiken efter det är Mfashion i Nederländerna och sedan Baby the Stars Shine Bright i Frankrike. Fattar du min poäng?
Jag vill gärna klämma och känna på plagg innan jag köper dem. Det går inte med lolita eftersom kläderna bara finns att få tag i online. Mina erfarenheter av bra och dåliga onlineköp har lärt mig att om någonting är bra så håller jag mig till det. Det betyder inte att jag slutar vara öppen för förslag men med varje nytt förslag riskerar jag att bli besviken. Jag hatar att bli besviken.
Om jag handlar från mina favoritmärken som jag känner mig trygg med så vet jag att jag får precis det jag vill ha och det jag vill ha är kläder och accessoarer gjorda av material i hög kvalitet med vackra detaljer som sitter som handen i handsken på mig.

Tecken:
Jag vill inte köpa kopior av märkeskläder.
Anledning:
Det finns plagg och prylar från vissa märken som är så populära att de går för flera tusentals kronor över nypris. Självklart finns det företag som utnyttjar detta och tillverkar märkeskopior som är snarlika och betydligt billigare än originalen. Jag har köpt flera kopior av olika märken men jag blir antingen besviken eller tröttnar snabbt och säljer kopiorna efter några månader. Nu har det hänt så pass många gånger att jag helt enkelt inte vill köpa märkeskopior längre. Det hänger ihop med de två ovanstående punkterna: märkeskopiorna har någon detalj som skiljer sig från originalet och därför inte är exakt vad jag vill ha och kvalitén är inte densamma som hos originalet och lever därför inte heller upp till mina krav. För att inte tala om att jag hatar att bli besviken. Jag verkligen HATAR att bli besviken.

Jag vill understryka att jag inte ser ner på lolitor som av olika anledningar inte har råd med, kan eller vill ha en hel märkesgarderob. Av samma anledning vill jag heller inte bli spottad på för att jag föredrar en märkesgarderob. Jag har en hel drös av ickemärkeskläder (ex. H&M, Gina Tricot) och vintageaccessoarer som jag älskar. Jag erkänner däremot att jag är en märkeshora och jag tänker inte skämmas för det.

Bild © frilly capricious
One of the oldest terms in the lolita culture is "brandwhore". The image of a brandwhore is compared to Narutards, Wiitards and other manic fans that worship everything their material darlings put out without allowing any kind of critisism.

I've been sighing heavily at the zombielike brandwhores but to be honest I am really just the same. In my case it's all about Innocent World, Metamorphose and Juliette et Justine.
My relationship with Juliette et Justine is like an unanswered love since they are way out of my budget right now. Metamorphose was my very first love but their collections have grown in a different direction than I have and we are now like exes that are still really close friends. Innocent World is what I would call my fiancée - we have an unconditional love where the good sides overshadow the few bad ones and the few bad ones just makes my love grow even deeper.

Three signs that makes me a brandwhore

Brandwhore sign:
I prefer brand clothing over cheaper alternatives.
Brandwhore reason:
I always have this image in my head of what I want. If I want a blouse, I go to the brand sites first because I know that they carry what I want. I look at cheaper alternatives too but almost always end up buying the brand blouse. I buy the brand blouse because I know it is exactly what I wanted instead of ending up with another five blouses that are almost what I wanted. And what good are five cheaper unused blouses that ended up costing as much as one well used brand blouse?

Brandwhore sign:
I have high expectations when it comes to clothing and accessories and the brands are the only ones who can live up to them.
Brandwhore reason:
As a lolita in Sweden the closest store that sells brand clothing is in Norway (Neo Tokyo, sells Innocent World) and the closest after that is Mfashion in The Netherlands followed by Baby the Stars Shine Bright in France. See what I mean?
I want to pinch and poke garments before I buy them but that's rather difficult since all lolita clothing is available online. My bad and good experiences from buying stuff online has taught me to stick with the stuff that I know live up to my expectations. I never stop being open to new suggestions but every new suggestion involves the risk of getting disappointed. I hate being disappointed. If I buy from my favourite brands I know I get what I want and what I want is clothing and accessories that are made out of high quality materials with intricate details and happen to fit me like a glove.

Brandwhore sign:
I don't want to buy brand copies.
Brandwhore reason:
There are items that are so sought after that their second hand value is higher than the original price tag. Then there are companies who make good use out of this and offer copies of the same sought after items for a much cheaper price. I've bought several brand copies but I always get disappointed or grow tired of the items quickly and resell them after a short while. It's happened so often that I just won't buy any more copies. It has to do with the other points too: there is always a detail (or flaw if you will) that is different from the original, which doesn't make it perfect in my eyes and the quality isn't the same as the original. This makes me disappointed. I've already told you I really hate being disappointed.

I want to point out that I in no way think less of lolitas who can't afford, don't want or for any other reasons are unable to keep a wardrobe filled with brand. For that matter I don't want to be thought less of because I want a brand wardrobe. I have a lot of offbrand (ie H&M, Gina Tricot) and vintage that I love too. I do however admit that I am a brandwhore and I am not ashamed of it.

Closet image © frilly capricious

13 comments:

 1. The word 'brandwhore' is kind of a pejorative already, which is unfortunate because I don't think it necessarily has to be. I mean, if the only reason a person wants brand clothing is so that they can boast about it or feel better about themselves, then yeah, being a brandwhore is a negative thing.

  But if (like you), being a brandwhore means quality clothing that fits well and suits your style, then that's not negative at all.

  I like your description about your 3 brand loves, haha. For me I guess they would be Metamorphose, h.Naoto and Takuya Angel. No other brands make me automatically get grabby hands. XD

  ReplyDelete
 2. Brandwhores are usually regarded towards people who buy brand no matter what the actual item is.

  You buy brand items because you believe in their quality and don't like bootlegs (aka, quality issue). I don't think this is really "brandwhoring".

  For example, real brandwhoring would be like..."I don't care whether if I like it or not, whether I'll wear it or not, it's made by XYZ brand so I'm going to buy it".

  There's...a difference. :)

  ReplyDelete
 3. Brandwhore is such a nasty word to some people! I always see people hurling it as an insult, as if doing the exact same thing with offbrand is somehow different? I hate hearing people sneer at brand items because it's not as ~creative~ as their offbrand wardrobe. That rant aside XD I wish I could be a brandwhore, I'm just too tall and too big, and currently too poor to be a proper one! Brand items still make me feel warm and fuzzy inside like no offbrand can.

  ReplyDelete
 4. Är bilden på din drömgarderob? :)

  ReplyDelete
 5. Whaat XD Hade ingen aning om att det skulle kunna vara ett skällsord. Ser man på lolitorna här i Japan (=dom enda jag har koll på) är dom ju klädda i märken topp till tå (ofta allt från samma). Fattar inte felet med det. Att supporta märken är ju halva grejen med lolita!

  ReplyDelete
 6. There will always be attention seekers but they will never be there for the brand since their choice of brand will change whenever the trend changes for whichever brand is more popular or sought after. Those people are most often easy to see through as well. Fake people reek, even through the screen.

  And you carry them all so well! Takuya Angel was a quick infatuation for me. I realized it was no idea for me to chase a girl who doesn't want to get caught.

  ReplyDelete
 7. Thank you for adding to the brandwhore definition! But I might disappoint you with also admitting that I do look, lust and occasionally buy IW turtleneck cutsews even though I know that there are good offbrand alternatives. I do prefer brands, for above stated reasons, even for the simpler things.

  ReplyDelete
 8. A brand is a brand even if it's offbrand, right? ;P I mix offbrands with brands because I hate stagnating in my style. I do prefer buying brands as far as I can within logic and reasonable measures because... well. I like what the brands create and I want to support them.

  ReplyDelete
 9. Oh nej... det är bara ett exempel på en garderob som bara har märkeskläder i sig. :)

  ReplyDelete
 10. Eftersom lolita är svårare att få tag i för de som bor utanför Japan ligger det en viss status i att få tag i märken och plagg som är antingen dyra, svåra att hitta eller till och med så små att bara en handfull personer kan bära dem. Lägg också till jantelagen och uppmärksamhetshets på detta så har du en avundsjukebomb som heter duga. Om alla hade samma förutsättningar att promenera in och ut från vilken lolitabutik som helst, när som helst, skulle det inte heller vara en så stor grej att varken vara, bära eller äga lolita och plaggen som kommer till.

  ReplyDelete
 11. There will always be attention seekers but they will never be there for the brand since their choice of brand will change whenever the trend changes for whichever brand is more popular or sought after. Those people are most often easy to see through as well. Fake people reek, even through the screen.

  And you carry them all so well! Takuya Angel was a quick infatuation for me. I realized it was no idea for me to chase a girl who doesn't want to get caught.

  ReplyDelete
 12. I'm one of the poorer brandwhores. I dislike buying copies, and I dislike buying from replica vendors (probably because I always see so many people complaining about the dodgy quality). The only exception I'll make is shoes, and despite being able to fit into brand shoes, I don't think the construction is worth the price (same with the vast majority of brand bags and jewelry)

  But I think if you can fit into it, and can afford it, why not? Part of lolita is being a princess after all xD

  ReplyDelete
 13. I have to admit that quality even within the brands is both good and bad. Everything doesn't look as awesome in store as it does in stock photos. Even brands use cheaper fabrics and blurrier prints sometimes. Replica vendors are as much hit and miss. I can best compare it to a mass produced H&M garment versus a Louis Vuitton garment. You get what you pay for. I'm not in it for feeling like a princess though but that's a whole other blog entry. ;)

  ReplyDelete