18 maj 2009

Marias manifest anno 2009

Jag ska aldrig vara beroende av någon annan än mig själv.
Jag kan allt jag bestämmer mig för att ta mig för.
Jag är begåvad, vacker och intelligent.

Mina känslor är värdefulla.
Mina åsikter är viktiga.
Mina handlingar är meningsfulla.

Jag skäms inte för den jag är.
Jag skäms inte för min bakgrund.
Jag skäms inte för hur jag lever mitt liv.

Blog Widget by LinkWithin