18 februari 2009

Sam Sundberg ILU

Jag blev dödskär i Sam Sundberg när han vågade såga Gears of War.
Jag är redo att gifta mig med Sam Sundberg nu när han bloggar för SvD i TPB-rättegången.

Angående paralleller som dras mellan TPB och Google:

Men Google har en helt annan attityd än The Pirate Bay. De försöker verka inom ramen för "fair use" och när någon påpekar ett upphovsrättsintrång ber de inte vederbörande dra åt helvete, utan plockar bort materialet eller söker någon sorts samförstånd.


Annan intressant läsning är Filters intervju med Carl Lundström, Rix Telecom (via Mymlan):

/.../ det är av största vikt att domstolen förstår att han, Lundström, egentligen inte hade med Pirate Bay att göra, utan det var mer som en rolig pryl som han hjälpte till med för att vara bussig.
Polisen har hittat en del som motsäger detta. Tills vidare säger Carl Lundström:
– Det var många internetleverantörer som gärna hade tagit emot Pirate Bay på den tiden. Det råkade bli så att Fredrik Neij hamnade hos mig.

Snedseglaren av Lars Schmidt

blog comments powered by Disqus
Blog Widget by LinkWithin