02 maj 2007

Limbo
(även limbus, lat. ’gräns’, ’utkant’)
enligt äldre katolsk teologi en del av dödsriket som var ett mellantillstånd mellan himmel och helvete.

Blog Widget by LinkWithin