25 maj 2007

Jobbansökan - nu med nationalitetskrav.Notera också bifogningsfältet för bild. Är det här ytterligare ett sätt att tunna ut floden av jobbansökningar?

blog comments powered by Disqus
Blog Widget by LinkWithin