08 mars 2007

Grattis på mig.

Den vardagliga kampen i form av ifrågasättning och utmanande av normer fortsätter varje dag trots att vi tar mycket för givet.
Grattis på Internationella kvinnodagen. Framtiden är här.

blog comments powered by Disqus
Blog Widget by LinkWithin